Znamy zwycięzców Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub formy teatralnej ANIMATUS

Znamy zwycięzców Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub formy teatralnej ANIMATUS, organizowanego przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Po przeprowadzeniu rozmów z trzynastoma autorami kreacji wytypowanymi do finału, Jury konkursu w składzie: Katarzyna Proniewska- Mazurek, Piotr Tetlak, Marek Waszkiel,  zdecydowało o nagrodzeniu następujących prac:

„Przedłużenie” Pameli Leończyk
„Mamut” Łukasza Puczko
„Enter The Puppet – Golem 01” Przemysława Żmiejko

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1100 Euro, a także wezmą udział w rezydenturach artystycznych, podczas których zrealizują swoje nagrodzone projekty. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach (we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytutem Dizajnu w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach) zapewni rezydentom nieodpłatne noclegi i wyżywienie, a także pracownie i materiały niezbędne do realizacji projektu oraz pomoc wykfalifikowanych pracowników i konsultantów – scenografów, konstruktorów, aktorów i reżyserów.

Następnie, zrealizowane koncepcje zostaną zaprezentowane publiczności w formie performatywnych pokazów podczas uroczystego finału konkursu. Odbędzie się on w listopadzie, a jego program obejmie też dodatkowe wydarzenia, np. gościnne spektakle teatru formy dla dorosłych.

Ideą „Animatusa”, który odbył się w tym roku po raz drugi, jest poszukiwanie rozwiązań plastycznych dla teatru, czerpiących z różnych dziedzin sztuki.  Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie twórcom takich poszukiwań, w których tradycyjne środki artystycznego wyrazu mogą iść w parze z wykorzystaniem nowych technologii i nieoczywistych motywów czy materiałów, a tym samym- poszerzanie przestrzeni teatru lalek o oryginalne techniki i kreacje.

W sumie na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 25 prac z Polski i z zagranicy ( np. Niemiec czy Kolumbii) a jak mówi Marek Waszkiel z Jury, wybór zwycięskich projektów był trudny:

„Jako jurorzy byliśmy wprawdzie zgodni, ale żal nam pominiętych propozycji. Nagrodzone prace pokazują trzy kierunki poszukiwań młodych artystów zafascynowanych światem ożywionych form, animantów i dość szeroko pojmowanego lalkarstwa: coraz silniejszy wpływ nowych technologii („Golem”), wyjście z formami lalkowymi w otwartą przestrzeń („Mamut”) i wreszcie – emocjonalno-plastyczne działania instalacyjne, budujące sensy i znaczenia w relacjach aktor-obiekt-widz („Przedłużenie”)”.  

Choć konkurs adresowany jest do twórców różnych dziedzin sztuki, w gronie tegorocznych laureatów znaleźli się młodzi artyści związani głównie z teatrem. Pamela Leończyk studiująca na Wydziale Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej jest reżyserką, performerką, aktorką i autorką instalacji, a także pedagożką teatralną.

Łukasz Puczko ukończył Akademię Teatralną na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku i od jedenastu lat tworzy lalki, które prezentował jako performer na ponad trzystu festiwalach w Europie. Przemysław Żmiejko ( także po białostockiej Akademii Teatralnej) jest reżyserem, prowadzi warsztaty z młodzieżą, realizuje materiały multimedialne.

Konkurs „Animatus” jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Prezydenta Miasta Kielce.

Zakończenie pierwszego etapu kwalifikacyjnego II Międzynarodowego konkursu na realizację lalki, obiektu animowanego lub formy teatralnej „Animatus”.

22 sierpnia 2019 r. zakończył się pierwszy etap kwalifikacyjny II Międzynarodowego konkursu na realizację lalki, obiektu animowanego lub formy teatralnej „Animatus”, w ramach którego wpłynęło 25 prac. Artyści z całej Polski i z zagranicy walczyli o możliwość skorzystania z rezydentury artystycznej w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach oraz o nagrodę pieniężną w wysokości 1100 euro. Tak duża frekwencja świadczy o tym, że idea projektu, jako poszukiwania oryginalnych form w zakresie sztuki lalkarskiej, wykorzystującej coraz to nowsze technologie jest jak najbardziej potrzebna.

Do następnego etapu konkursu jury w składzie: Katarzyna Proniewska- Mazurek, Marek Waszkiel oraz Piotr Tetlak wybrało 13 prac. Poniżej zamieszczamy listę wybranych kandydatów:

Rafał Domagała 

Marta Kodeniec 

Marcin Kosakowski

Pamela Leończyk 

Anna Łapińska

Agnieszka Nowakowska, Barbara Mołas

Agata Pinkosz

Christine Maria Przybyła

Łukasz Puczko

Emilien Truche

Leonardo Jimenez Qunitero

Aleksandra Zaleska 

Przemysław Żmiejko

Wybrani kandydaci spotkają się z jury 6 września, aby porozmawiać o swoich pomysłach. Z pośród 13 szczęśliwców jury wybierze 3 Laureatów, którzy będą mieli okazję zrealizować swoje prace i pokazać je w trakcie finału projektu w dniach 15-17 listopada 2019 w formie etiudy teatralnej.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się do nas zgłosili, a także gratulujemy osobom zakwalifikowanym do następnego etapu konkursu. Życzymy powodzenia 6 września, do zobaczenia w Kielcach!

Konkurs „Animatus” jest realizowany przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta.

Teatr „Kubuś” ogłasza rozpoczęcie drugiej edycji „Międzynarodowego konkursu na realizację lalek, obiektu animowanego lub formy teatralnej Animatus”.

„Animatus” to międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub innej formy teatralnej, który zainicjował Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach w 2018 roku. Na jego pierwszą edycję wpłynęło kilkadziesiąt prac z Polski i z zagranicy, z których zwycięskie trzy ( autorstwa: Dominiki Chochołowskiej-Bocian, Agaty Orłowskiej i Patrycji Terciak) zostały zrealizowane w formie prezentowanych w Kielcach instalacji.
Ubiegłoroczny, uroczysty finał konkursu trwał kilka dni a obok performatywnych pokazów nagrodzonych obiektów odbywały się też gościnne pokazy spektakli uznanych twórców teatru formy oraz debaty i wykłady.

Celem projektu Animatus, realizowanego we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytutem Dizajnu w Kielcach oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach  jest poszukiwanie nowych form wyrazu w obszarze teatru lalek (także teatru lalek dla dorosłych) oraz wspieranie nowatorskich projektów scenograficznych.

Główna idea przedsięwzięcia to eksplorowanie teatralnej formy w konfrontacji z rozwojem nowych technologii i różnorodnych koncepcji estetycznych, tak więc konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich twórców różnych dziedzin plastycznych, sztuk wizualnych i teatralnych, którzy nie muszą być absolwentami szkół artystycznych.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie oryginalnego projektu lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej, przeznaczonej do wykorzystania w etiudzie teatralnej lub performansie. Termin nadsyłania zgłoszeń i projektów na adres info@animatuscontest.pl upływa w dniu 22 sierpnia 2019 roku, do godziny 15.00. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin (do pobrania poniżej).

Nadesłane prace oceni profesjonalne Jury, wybierając do drugiego etapu konkursu najbardziej interesujące projekty. Następnie, do 10 września 2019 roku, wskazani autorzy przedstawią szczegółowe założenia swoich propozycji, po czym Komisja Konkursowa wyłoni ostatecznie trzech zwycięzców konkursu.

Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w wysokości 1100 Euro oraz weźmie udział w rezydenturze artystycznej, w ramach której zrealizuje swój konkursowy projekt.

Organizator konkursu zapewni rezydentom nieodpłatne noclegi i wyżywienie w Kielcach, a także pracownie i materiały niezbędne do realizacji projektu oraz pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników.

Do dyspozycji laureatów będą też konsultanci: scenografowie, konstruktorzy, aktorzy lalkarze i reżyserzy. Podczas rezydentury laureat zobowiązany jest do wykonania nagrodzonego projektu, który finalnie zaprezentowany zostanie podczas pokazu dla publiczności w Kielcach.

Pochodzące z łaciny słowo ANIMATUS oznacza „ożywiony, obdarzony życiem”, a jak wiemy, u podstaw sztuki lalkarskiej leży założenie ożywiania materii. Profesor Halina Waszkiel poszukując nowej definicji lalki, stworzyła nazwę najpełniej określającą współczesne formy lalkowe, tzn: „ANIMANT – to przedmiot absolutnie dowolny, materialny lub niematerialny (np. cień) poddany animacji przez artystę-animatora. (…) Animantem może być lalka człekopodobna, pacynka, jawajka, kukiełka, marionetka, lalka cieniowa, maska, dowolny przedmiot, kawałek materiału, nawet smuga światła, ale potraktowane jako postać sceniczna, partner dialogu, nośnik idei, przedmiot estetyczny budujący metaforę – coś, co aktor wprowadza na scenę i pokazuje widzom jako trzeci element spektaklu. Istotą teatru jest spotkanie aktora i widza. Istotą teatru lalek jest spotkanie trzech partnerów: aktora, widza i lalki. I nie ma znaczenia, czy aktor jest widoczny dla widza, czy ukryty np. za parawanem – on i tak zawsze jest.”

Konkurs ma być impulsem do tworzenia współczesnych animantów, nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Ideą przedsięwzięcia są poszukiwania oryginalnych form w zakresie sztuki lalkarskiej, która może wykorzystywać coraz to nowsze, technologiczne środki, także takie jak wirtualna rzeczywistość czy druk 3D.

Mamy nadzieję, że Animatus będzie atrakcyjnym wyzwaniem dla artystów, umożliwiającym im rozwój i twórcze eksploracje.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: info@animatuscontest.pl
lub telefonicznie: +48 698 859 302 koordynator projektu Karolina Gragorczyk

Konkurs „Animatus” jest realizowany przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Prezydenta Miasta Kielce.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

W przypadku jakichkolwiek pytań i pytań prosimy o kontakt mailowy: info@animatuscontest.pl lub telefoniczny +48 698 859 302

Konkurs „Animatus” realizowany jest przez Teatr Lalek i Aktora „Kubuś” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Kielce.

Close Menu