Debata – Młode Pokolenie lalkarzy w swoich projektach artystycznych