AKTUALNOŚCI

Jury III Międzynarodowego Konkursu na formę teatralną/lalkę „Animatus”

Do 25 września można zgłaszać się do konkursu na formę teatralną/lalkę „Animatus”. Na początku października trzyosobowe Jury wybierze najciekawsze projekty, które powalczą w następnym etapie rekrutacji o tytuł Laureata Konkursu. Poniżej przedstawiamy sylwetki Jury  III Międzynarodowego konkursu na formę teatralną/lalkę „Animatus”:

 

Marek Waszkiel, dr hab., historyk teatru lalek, krytyk i pedagog, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, konsultant artystyczny Teatru Amber w Shenzhen (Chiny). Przez lata związany z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie, kierował Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, szefował Białostockiemu Teatrowi Lalek i Teatrowi Animacji w Poznaniu. Autor wielu publikacji o teatrze lalek, współpracuje z wieloma teatrami, festiwalami i szkołami lalkarskimi na całym świecie.

Katarzyna Proniewska-Mazurek, scenograf, rzeźbiarka i twórca figur animowanych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozwój zainteresowań związanych z projektowaniem lalki umożliwiło jej  równoczesne podjęcie studiów na Wydziale Rzeźby w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego oraz w Międzywydziałowej Katedrze Scenografii pod kierunkiem profesorów Andrzeja Sadowskiego i Marcina Jarnuszkiewicza. W rezultacie twórczość jej związana jest z kilkoma, niemal zawsze przenikającymi się nurtami, projektowaniem scenografii oraz pracą nad tworzeniem figur animowanych.  Bardzo istotnym dla niej nurtem działalności artystycznej pozostaje również rzeźba ze szczególnym skupieniem na  dziedzie bio-art. Prowadzi Pracownię Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego na Wydziale Scenografii w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W ramach działalności artystycznej współpracowała z szeregiem teatrów polskich i zagranicznych. Jest laureatką szeregu nagród i wyróżnień.

 

Jakub Wróblewski, artysta interdyscyplinarny, reżyser i operator. Zajmuje się video, filmem interaktywnym, narracją audiowizualną, graficznymi strukturami narracyjnymi, działaniami immersyjnymi oraz projektami VR. Zakres jego poszukiwań jest szeroki, a strategia artystyczna opiera się na badaniu i poszerzaniu granic medium, którym aktualnie się zajmuje. Po roku 2017 jego zainteresowania oscylują w kierunku rzeczywistości wirtualnej, silników gameingowych, eksperymentów z technologią 3D oraz problemu ucieleśnienia. Obecnie pracuje nad publikacją: A Rudimentary and Practical Treatise on Embodiment for Beginners. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktor habilitowany, pracuje na macierzystej uczelni – jest adiunktem na Wydziale Sztuki Mediów, prowadzi autorską dyplomującą Pracownię 3D i Zdarzeń Wirtualnych na studiach magisterskich. Stypendysta programu Młoda Polska (Narodowe Centrum Kultury), tutor w programie Gaude Polonia (NCK), laureat Grand Prix Szajna Multimedia Festival. Twórca interaktywnej adaptacji ostatniej powieści Jamesa Joyce’a First We Feel Then We Fall (współpraca z dr hab. Katarzyną Bazarnik, Uniwersytet Jagielloński), autor gramatyki wizualnej w filmie Symfonia Fabryki Ursus w reż. Jaśminy Wójcik (nagroda Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej). Razem z Przemysławem Danowskim i Andreiem Isakovem tworzy kolektyw artystyczny specyfikujący i produkujący interaktywne doświadczenia VR (Bardo, Connexions, Lovestory)