STRONA GŁÓWNA > O ANIMATUSIE >

NAGRODY

Nagrody

  • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” gwarantuje trzem Laureatom Konkursu:
  • równorzędne nagrody o wartości 1100 euro (słownie: jeden tysiąc sto euro) po wykonaniu dzieła.
  • nieodpłatne materiały do budowy lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej.
  • pomoc techniczną w postaci wykwalifikowanych pracowników pracowni lalkarskich Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Instytutu Dizajnu w Kielcach.
  • konsultacje merytoryczne z wybranymi przez Organizatora scenografami i lalkarzami.
  • noclegi i wyżywienie przez okres realizacji projektu w Kielcach
  • organizację pokazu, w którym zbudowane animanty będę mogły się pokazać w trakcie finału