MŁODE POKOLENIE LALKARZY W SWOICH PROJEKTACH ARTYSTYCZNYCH – panel dyskusyjny